Start

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

Robotics projekt

Projektet Robotics för skolan

Under två dagar i februari besökte vi ( Eva-Lena & Susan) Birmingham för att delta i projektet ”robotics for school”.  Under dessa dagar fick vi bland annat besöka Birmingham University och titta på deras avancerade robotlabb.

Eleverna programmerar i Scratch

Eleverna i års kurs 6 har börjat programmera i Scratch under matte/No-profilstider med läraren Lisa Snöbohm och IT-pedagogen Nahal Hillerström.

 

Anmäl frånvaro

Åk F-9
Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation) eller appen Anmäl frånvaro senast kl. 08.00.

Ladda ner appen

IT på Engelbrektsskolan

På Engelbrektsskolan använder vi IKT som en självklar resurs när vi undervisar.
Vi har bra IT-utrustning i våra klassrum och goda pedagoger som ständigt vidareutvecklar sina undervisningsmetoder.

Mattespets informations möte

Engelbrektsskolan bjuder elever som går i åk6 nu och ska söka till våren på informations möte om spetsutbildning i matematik den 26/10 oktober kl 18.30  i aulan.

För mer information hänvisar vi till respektive profilinformation på hemsidan samt till berörd profilledare. Ni har möjlighet att träffa profilledarna under våra informationskvällar och Öppet hus. 

Vilken profil passar dig?

Läxläsning årskurs 7-9

Vi erbjuder våra elever i årkurs 7-9 läxläsning onsdagar kl.15.15-16.15 i sal A 312, 313, 321.

Information angående språkval inför årskurs 6.

Nu börjar det bli dags att välja ytterligare ett språk att läsa från årskurs 6.

FR8CKR lär sig hitta vägen i Stockholm (en français)

Klass 8b2 och 8b3 använder iMovie & Smart board för att befästa kunskaper genom active learning & traditionell kartläsning.

Teori om imperativ och muntlig interaktiv övning.

Se ett av de fina arbeten här!

Nyheter

Engelbrektsskolan får spetsutbildning i matematik!

Skolverket har fattat beslut utifrån Stockholm stads ansökan om att Engelbrektsskolan ska få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Engelbrektsskolans lektor

Sanna Wettergren har gått från att vara lärarvikarie till att bli lektor i matematik på grundskolan.