Start

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

Robotics projekt

Projektet Robotics för skolan

Under två dagar i februari besökte vi ( Eva-Lena & Susan) Birmingham för att delta i projektet ”robotics for school”.  Under dessa dagar fick vi bland annat besöka Birmingham University och titta på deras avancerade robotlabb.

Eleverna programmerar i Scratch

Eleverna i års kurs 6 har börjat programmera i Scratch under matte/No-profilstider med läraren Lisa Snöbohm och IT-pedagogen Nahal Hillerström.

 

Anmäl frånvaro

Åk F-9
Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation) eller appen Anmäl frånvaro senast kl. 08.00.

Ladda ner appen

IT på Engelbrektsskolan

På Engelbrektsskolan använder vi IKT som en självklar resurs när vi undervisar.
Vi har bra IT-utrustning i våra klassrum och goda pedagoger som ständigt vidareutvecklar sina undervisningsmetoder.

Läxläsning årskurs 7-9

Vi erbjuder våra elever i årkurs 7-9 läxläsning onsdagar kl.15.15-16.15 i sal A 312, 313, 321.

Engelbrektsskolan får spetsutbildning i matematik!

Skolverket har fattat beslut utifrån Stockholm stads ansökan om att Engelbrektsskolan ska få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Information till dig som söker till Engelbrektsskolan externt via Söka skola

Nyheter