Start

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

Robotics projekt

Projektet Robotics för skolan

Under två dagar i februari besökte vi ( Eva-Lena & Susan) Birmingham för att delta i projektet ”robotics for school”.  Under dessa dagar fick vi bland annat besöka Birmingham University och titta på deras avancerade robotlabb.

Eleverna programmerar i Scratch

Eleverna i års kurs 6 har börjat programmera i Scratch under matte/No-profilstider med läraren Lisa Snöbohm och IT-pedagogen Nahal Hillerström.

 

Anmäl frånvaro

F-3
Frånvaronmälan görs via sms senast kl. 08.00 till skolans nummer 076 124 54 33.
Ange elevens namn och klass och hur många dagars frånvaro det gäller.

Åk 4-9
Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation), Anmäl frånvaro via Sms senast kl. 08.00.

Ladda ner appen

Till vårdnadshavare på Engelbrektsskolan

Det har kommit till vår kännedom från några olika skolor i Stockholms innerstad att en man har försökt ta kontakt med barn. Mannen påkallar barnens uppmärksamhet efter skoltid genom att han försöker få deras hjälp med att bära saker eller att han behöver hjälp med att läsa av kartan i sin mobil.

Han skall också ha visat pornografiska bilder för barnen.

Polisen på Norrmalm har kontaktats och de ser som vi allvarligt på händelserna.

Jag ber er alla vara uppmärksamma och samtala med er barn om riskerna med att prata med okända!  

 

Tomas Hultquist, rektor

 

För mer information hänvisar vi till respektive profilinformation på hemsidan samt till berörd profilledare. Ni har möjlighet att träffa profilledarna under våra informationskvällar och Öppet hus. 

Vilken profil passar dig?

Läxläsning årskurs 7-9

Vi erbjuder våra elever i årkurs 7-9 läxläsning onsdagar kl.15.15-16.15 i sal A 312, 313, 321.

Vi stödjer idrottsförvaltningens kampanj som riktar sig till barn och unga ...

Information angående språkval inför årskurs 6.

Nu börjar det bli dags att välja ytterligare ett språk att läsa från årskurs 6.

FR8CKR lär sig hitta vägen i Stockholm (en français)

Klass 8b2 och 8b3 använder iMovie & Smart board för att befästa kunskaper genom active learning & traditionell kartläsning.

Teori om imperativ och muntlig interaktiv övning.

Se ett av de fina arbeten här!

Nyheter

Engelbrektsskolan får spetsutbildning i matematik!

Skolverket har fattat beslut utifrån Stockholm stads ansökan om att Engelbrektsskolan ska få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Engelbrektsskolans lektor

Sanna Wettergren har gått från att vara lärarvikarie till att bli lektor i matematik på grundskolan.

IT på Engelbrektsskolan

På Engelbrektsskolan använder vi IKT som en självklar resurs när vi undervisar.
Vi har bra IT-utrustning i våra klassrum och goda pedagoger som ständigt vidareutvecklar sina undervisningsmetoder.