Start

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

 

IT på Engelbrektsskolan

Eleverna har möjlighet att skriva, söka information och producera eget material. Det gör att de har större möjligheter att förstå och lära sig, vilket tillgodoser elevers olika inlärningsstilar.

Vilken profil passar dig?

Engelbrektsskolan erbjuder olika profiler för att ta tillvara och utveckla elevens talanger och intressen.

 

Läxläsning årskurs 7-9

Läxläsning och möjlighet att plugga i skolan erbjuds för årskurs 7-9.

Måndag, onsdag och fredag kl.9-10 i C307. (För er som inte har lektion dessa tider)

Onsdag kl.15.20-16.20 i A312.”

Nyheter