Start

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

Anmäl frånvaro

Åk F-9
Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation) eller appen Anmäl frånvaro senast kl. 08.00.

OBS: förändringar i sms-tjänsten! se länken ...

SMS-tjänst anmäl heldag frånvaro

Från och med augusti och till och med januari 2018 kommer möjligheten att anmäla del av dag via SMS inte vara tillgänglig. Detta är en tillfällig avstängning. Att anmäla del av dag kommer att fungera igen från och med höstterminen 18. Vi hänvisar i stället till Stockholm skolwebb för
att där anmäla del av dag.

Ladda ner appen

 

IT på Engelbrektsskolan

På Engelbrektsskolan använder vi IKT som en självklar resurs när vi undervisar.
Vi har bra IT-utrustning i våra klassrum och goda pedagoger som ständigt vidareutvecklar sina undervisningsmetoder.

Läxläsning årskurs 7-9

Läxläsning och möjlighet att plugga i skolan erbjuds för årskurs 7-9.

Måndag, onsdag och fredag kl.9-10 i C307. (För er som inte har lektion dessa tider)

Onsdag kl.15.20-16.20 i A312.”

Engelbrektsskolan får spetsutbildning i matematik!

Skolverket har fattat beslut utifrån Stockholm stads ansökan om att Engelbrektsskolan ska få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Nyheter