Start

Med anledning av händelsen i centrala Stockholm den 7 april nedanstående länkar finns tips för dig i samtal med barn.

Tips från BRIS om hur vuxna kan prata med barn: https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/sa-kan-du-prata-med-barn-om-handelsen-i-centrala-stockholm/

Filmklipp från Lilla Aktuellt som rör händelsen: https://www.svtplay.se/klipp/13212547/hemsk-attack-i-stockholm?tab=klipp

Mer om krishantering från Pedagog Stockholm: http://pedagog.stockholm.se/trygghet-och-studiero/sa-kan-du-som-larare-stotta-dina-elever-i-en-krissituation/

Välkommen till en inspirerande skola!

Hos oss står eleven i centrum och vi arbetar aktivt för att ge varje individ kunskap utifrån dennes egna förutsättningar. Vi hjälper varje elev att hitta sitt eget sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån det. Detta sätt att arbeta gör lärandet både roligare och mer effektivt, var och en kan ta till sig kunskap på bästa sätt och utvecklas till sin fulla potential.

Vi sätter även starkt fokus på att alla ska känna sig trygga i skolan. Alla har lika värde, oavsett bakgrund och personlighet.

Inspiration och arbetsglädje är en annan viktig del. Därför erbjuder vi flera inriktningar som ger intresserade elever möjlighet att utvecklas utöver de obligatoriska skolämnena.

Robotics projekt

Eleverna programmerar i Scratch

Eleverna i års kurs 6 har börjat programmera i Scratch under matte/No-profilstider med läraren Lisa Snöbohm och IT-pedagogen Nahal Hillerström.

 

Anmäl frånvaro

Åk F-9
Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation) eller appen Anmäl frånvaro senast kl. 08.00.

Ladda ner appen

IT på Engelbrektsskolan

På Engelbrektsskolan använder vi IKT som en självklar resurs när vi undervisar.
Vi har bra IT-utrustning i våra klassrum och goda pedagoger som ständigt vidareutvecklar sina undervisningsmetoder.

Läxläsning årskurs 7-9

Vi erbjuder våra elever i årkurs 7-9 läxläsning onsdagar kl.15.15-16.15 i sal A 312, 313, 321.

Engelbrektsskolan får spetsutbildning i matematik!

Skolverket har fattat beslut utifrån Stockholm stads ansökan om att Engelbrektsskolan ska få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Nyheter