Anmäl frånvaro

Årskurs F-9

Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare antingen i Skolwebben (kräver e-legitimation) eller appen Anmäl fårnvaro, senast kl. 08.00.

Läkar- och tandläkarbesök skall också anmälas till skolan. Om frånvaroperioden inte kan fastställas redan vid första frånvaroanmälningen måste förälder/vårdnadshavare anmäla för varje dag som frånvaron fortsätter.

Mentor ska kontakta förälder/vårdnadshavare samma dag i de fall eleven är frånvarande utan anmälan.

Lärare registrerar närvaro, sen ankomst och frånvaro i Skolwebben.

Från och med augusti och till och med januari 2018 kommer möjligheten att anmäla del av dag via SMS inte vara tillgänglig. Detta är en tillfällig avstängning. Att anmäla del av dag kommer att fungera igen från och med höstterminen 18. Vi hänvisar i stället till Stockholm skolwebb för att där anmäla del av dag. se länken

Behöver du hjälp med sms?

Klicka på relaterade dokument "manual om frånvaro..." ----------------------------->>>

När du behöver hjälp med Skolwebben

Dela: