Intervju med profilledaren i Matte/NO

-Matte/No profilen har funnits i 20 år! Sedan läsåret1993-1994, säger Daniel Bengtsson.

-Vilka ämnen undervisar du i?
-Jag undervisar i matematik, biologi, fysik och kemi. Ibland även i teknik.

-Hur länge har du jobbat på Engelbrektsskolan?
- 2007 började jag arbeta på Engelbrektsskolan. Samtidigt har jag jobbat på Kemilärarnas Resurscentrum på Stockholms Universitet och nu sedan två år på Vetenskapens hus på KTH. Från och med i hösten 2013 jobbar jag parallellt som NT-utvecklare genom Skolverket och handleder Naturvetenskapslärare inom Stockholms Stad.

-Vad är det bästa med Engelbrektsskolan?
- Det bästa med Engelbrektsskolan är alla duktiga och roliga lärare samt vår skolledningen som låter oss lärare få brinna och utveckla vår undervisning.

-I vilka ämnen fördjupar man sig inom profiltiden?
-I profiltiden fördjupar man sig i matematik genom problemlösning och svåra uppgifter från kommande kurser. Inom de naturvetenskapliga ämnena laborerar man mycket och förbereder oss för livet och de nationella proven.

-Till vilka vänder sig Matte/No profilen?
-Profilen vänder sig till dig som undrar hur saker fungerar och hur det ser ut inuti, för dig som gillar att läsa om naturvetenskap eller som surfar runt på Youtube och tittar på experiment. Du kan också vara en matematikintresserad som gillar kluringar och problemlösning och som kan grunderna sedan tidigare.

-Vad har du för vision med Matte/No profilen?
- Att intresserade och duktiga elever ska få utmaningar på sin nivå för att känna motivation.
- Att eleverna utvecklas i sina egna riktningar och känner lust och vilja att lära sig mer.

Många av våra elever väljer naturvetenskapliga- och teknikprogram på gymnasiet. Det är där framtiden ligger, anser vissa. Personligen anser jag att, för att Sverige ska kunna bibehålla sin position som teknik- och innovationsland behövs duktiga matematiker, naturvetare och tekniker.

-Vilka samarbetspartners har Matte/No profilen?
- Engelbrektsskolan samarbetar med Vetenskapens Hus som är en del av KTH och Stockholms Universitet. Elevgrupper kan komma dit och få träffa studenter som håller i laborationer i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik.
Vetenskapens hus motto är ”vetenskap på riktigt”. Eleverna får göra riktiga experiment med lite mer avancerad utrustning som inte finns i de flesta skolor. Engelbrektsskolan ligger nära så vi hinner snabb ta oss dit. Vi tillfrågas då och då om vi vill vara med och testa nya laborationer och vara delaktiga i processen när nya program ska tas fram.
Matematik- och NO-lärarna har regelbundet fortbildning och träffar på Vetenskapens hus.

Har du frågor om Matte/No profilen, kontakta Daniel Bengtsson
daniel.bengtson@stockholm.se
076-1245304

 

Dela:
Kategorier: