IT på Engelbrektsskolan

Eleverna har möjlighet att skriva, söka information och producera eget material. Det gör att de har större möjligheter att förstå och lära sig, vilket tillgodoser elevers olika inlärningsstilar.
Vi tar tillvara elevernas IKT-kunskaper och använda dem i undervisning. Därför vill vi hela tiden utveckla vår IT-handlingsplan så att den svarar mot dagens kunskapskrav.

Några förmågor som vi vill att alla elever ska få lära sig, redan från de yngsta klasserna:

·         Skriva och kommunicera med IT

·         Söka och sortera information

·         Skapa eget material

·         Använda sociala medier

·         Källkritiskt tänkande, upphovsrätt

Vi har schemalagd tid för IT finns i årskurs 3-5. Alla pedagoger har ansvar för att man använder digitala verktyg i undervisningen.  Viktigt är också att följa med utvecklingen och diskutera med elever hur man agerar i olika situationer när de använder IT.
Tillsammans med eleverna arbetar vi fram metoder som fungerar att använda i vardagen.

Elevernas kunskapsutveckling har föräldrar möjlighet att följa i vår lärplattform Skolwebben.

IT- ansvarig: Kathy Fathi

 

 

 

Dela:
Kategorier: