Om skolan

Det här är vi

Vår skola är en centralt belägen grundskola på Östermalm i Stockholm. Läget med närhet till natur och kultur gör skolan mycket attraktiv. På kort avstånd från skolan finns Lill-Jansskogen och Östermalms idrottsplats med utmärkta möjligheter till rekreation och friluftsliv samt verklighetsförankrad pedagogik.

Lagom till skolstarten i augusti 2013, flyttade vi  in i våra nyrenoverade lokaler, dvs stans finaste skola!

Engelbrektsskolan är en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9. Integrerat i skolan finns fritidshem för elever i årskurs F-3.
Fritidsklubb finns på eftermiddagarna för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 har rastverksamhet fram till och med lunch.

I samarbete med Kulturskolan har vi en Pop/Rock/Dansprofil och i samarbete med Djurgårdens IF en Fotbollsprofil i årskurs 4-9.
Inför läsåret 2014-2015 startade vi en spetsutbildning i matematik för årskurs 7.

I årskurs 4-9 finns dessutom profilundervisning i Matte/NO, Internationalisering/SO, Bild/Film/Design, Idrott/Friidrott. Den senare i samarbete med Spårvägens FK.

Eleverna grupperas åldershomogent i klasser. Grundtanken vid fördelning av resurser är ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att vi strävar mot att anpassa verksamheten så att samtliga elever får möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov.
Skolan har ett resurscentrum (RC) för elever i behov av särskilt stöd och ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledare för respektive åldrar.

Elevråd finns för elever i årskurs 7-9 respektive årskurs F-3 och 4-6. 

Elever, föräldrar och personal inom skolan ska uppleva att verksamheten är meningsfull och att den leder till en positiv utveckling på flera plan.

Vi ska se och förstå oss själva och andra människor samt visa respekt för människors egenvärde.

Vi ska värna om vår gemensamma yttre och inre miljö.

Lärandet ska ske med eleven i centrum där ledorden är kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.

Vi har höga förväntningar och krav på utbildning med kvalitet.

 

 

Kategorier:

Årskurs 4 - 6

Det bästa med skolan är...

Vad svarar elever på frågan om vad de tycker är bäst med vår skola? Vad är de mest stolta över?

-Profilerna! svarar Nathalie, Felicia, Otto och Olle.

Vaktmästeriet

Skolans vaktmästare Milton och Artur välkomnar personal och elever till vaktmästeriet!

Vaktmästeriet nås på telefon:  

Artur Melander  08- 508 45 457

Stolta anor i ny skrud

Efter att ha varit evakuerad under två läsår återinvigdes ”Nya Engelbrektsskolan” hösten 2013.
Vi är därmed tillbaka i stans finaste skola. Engelbrektsskolan har stolta anor som sträcker sig ända till 1902, då skolan stod färdig.

Nyheter

Fritidsklubben och Rastverksamhet

Välkomna till Poolhuset.
Anna och Staffan jobbar med ungdomar under rasterna och i Fritidsklubben.

 

Prisbelönad konst på vår skolgård!

Under festliga former delade "Stockholm konst" ut stans finaste utmärkelser för offentlig konst måndagen 25 november. Till Årets en procentare utsågs Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt på exploateringskontoret.

Tillgänglighet

Engelbrektsskolan är tillgänglighetsanpassad enligt nivå 3. Det innebär att skolans samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.  Skolan är utrustad med hiss och RWC (toalett för rörelsehindrad).

Om du som ska besöka skolan vill veta mer om hur Engelbrektsskolan är tillgänglighetsanpassad, vänligen kontakta intendenten Kathy Fathi 08-508 45 411.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Tillganglighet/