Skolsköterska

Hej!

Vi heter Eva och Annika och är skolsköterskor på Engelbrektsskolan. Vi arbetar främst med förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete samt med enklare sjukvårdsinsatser. Vi finns på plats måndag-fredag och har mottagningstid kl. 10:30-12:30. Under den tiden är eleverna välkomna till oss för att få hjälp. Övriga tider under dagen hjälper vi självklart till med akuta sjukdomsfall/olyckor.

Förutom att ta emot elever på mottagningen erbjuder vi och utför årskursbundna hälsobesök då vi kontrollerar syn, längd, vikt och rygg.
Vi erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet, har samtal, ger hälsoupplysningar och har skolläkarmottagning. Skolläkare finns på plats en gång i veckan.

Vid behov förmedlar vi kontakt med skolläkare, övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst mm.
Vi deltar i elevhälsoarbetet tillsammans med övriga i skolans elevhälsoteam.

Som skolsköterskor träffar vi i stort sett alla elever och vi kommer i kontakt med många frågor och problem som barn och ungdomar ställs inför. Vi vill arbeta för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna.

Eva har huvudansvar för alla A-klasser, klass 3 D och 4 D samt  hemvist A.

Annika har huvudansvar för alla B och C-klasser samt 2 D, hemvist B och C.

Väl mött!

 

Annika Westerlund
tel. 08 508 45 474
annika.westerlund@​stockholm.se                

Eva Dahlgren-Lindén
tel.  08 508 45 431
eva.dahlgren-linden@​stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: