Skolval 2017

Läs om skolvalet 2017 mer på http://www.stockholm.se/sokaskola/

Valet ska göras under perioden 15 januari-15 februari.

Ansökan till förskoleklass http://www.stockholm.se/sokaskola/

 

Inför Skolval 2017 har Engelbrektsskolan följande informationsmöten:

Inför spetsutbildning i matematik 26/10 oktober kl 18.30  i aulan. Det gäller elever som nu går i årkurs 6 och ska söka till årskurs 7 inför hösten 2017.

Inför Åk 7 torsdag 19/1 18:30

Inför Åk 4 torsdag 26/1 18:30

Inför Förskoleklass tisdag 17/1 18:30

Öppet hus lördag 4/2 11:00-13:00

Vilken profil passar dig 2017/18?

Dela:
Kategorier: