Årskurs 7 - 9

Slutspurt på grundskoletiden

Tiden som elev i årskurs 7-9 är en spännande period i livet då utvecklingen tar stora kliv både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt.

Både frihet och ansvar för det egna lärandet ökar.
 

Inför sjunde klass erbjuder vi fler profilval:

Matematik/No, Fotboll, Friidrott, Pop och rock samt Bild, film och drama.

 

I klasserna finns elever från flera profiler. Varje klass har två mentorer och ett flertal ämneslärare. Mentorn följer elevens enskilda utveckling såväl som arbetar med hela klassens välbefinnande. Mentorn är den lärare som i första hand håller kontakt med hemmet. Det är också mentorn som kallar till utvecklingssamtal och föräldramöten.

Årskurs 7-9 är indelat i tre arbetslag; A, B och C.
Inom arbetslaget finns fyra-fem klasser.
I största möjliga utsträckning har en klass lärare som tillhör ett och samma arbetslag.
Det gör att lärarna inom arbetslaget kan få bra kontakt med och goda kunskaper om eleverna inom det egna laget.

 

Personal

Arbetslag A

7A1

Mikalea Kjellgren & Norman Cooper

8A1

Pär Kalderén & Inna Strokova

8a2

 America H Munoz & Katarina Rundström

8a3

 Anne Johansson & Anna Nyström

9A1

Admir Srabovic, Corinne Wahl Ottesen

RC

Gabriella Gernhardt, Mikael Aldrin Nilsson , Henning Lindberg

   

 

Arbetslag B

7B1

Ylva Modig & Ihor Maksymchuck

7B2

Bobby Williams & Åsa Ekman

7B3

Max Gammelgård & Cecilia Kral

8B1

Birgit Niklasson & Silvia Gustavsson

9B1

Catrine de Boer & Stina Göthberg

RC

Stefan Hjärtman

 

Arbetslag C

7C1

Anne Engman & Janina Öwendahl, Maria Odia

8C1

Morgan Cooper & Ann Jennervik

9C1

Alexander Ericsson & Steve Posch

9C2

Jessica Andreasson & Anette Wilnerth

9C3

Sofia Englert & Hauraa Eddnan Husein

SVA

 Kristina Händel

 

Dela:
Kategorier: