Biblioteket

Välkommen till vårt skolbibliotek!

I skolbiblioteket kan du som elev få studiero, låna böcker, arbeta vid datorerna, läsa och studera. Bibliotekarien Fia Idegård finns på plats alla skoldagar och hjälper till med boktips såväl som informationssökning och källvärdering inför skolarbeten.

Via Skolwebben finns det mer information om bibliotekets verksamhet. Där finns det även länkar till resurser för informationssökning, t ex tillgång till NE och Landguiden. Bibliotekets ca 4000 böcker kan sökas i katalogen. Där syns även en lista med de mest utlånade böcker just nu.

För frågor, kontakta bibliotekarien. Lämna gärna inköpsförslag och boktips!

 

Kontakt

Fia Idegård

Bibliotekarie

fia.idegard@stockholm.se

Tel 08-508 45 365