Till innehåll på sidan

Biblioteket

Välkommen till vårt skolbibliotek!

I skolbiblioteket kan du som elev få studiero, låna böcker, arbeta vid datorerna, läsa och studera. Du kan få hjälp av bibliotekarien med boktips såväl som informationssökning och källkritik inför skolarbeten.

Skolan har särskilda resurser för informationssökning, t.ex. tillgång till NE och Landguiden. Fråga gärna bibliotekarien om detta.

Bibliotekets ca 4000 böcker kan sökas i katalogen.

Läs mer om bibliotekets verksamhet via vår blogg.

test