Vi har informationsmöte i aulan den 25 oktober i aulan kl 18.30.

Öppet hus är 3/2 2018 kl 11-13.

Antagningsprov sker lördag den 17 februari kl 09.00 samt muntlig del( för de elever som fått en separat inbjudan till den) 21 febrauri kl 09.00-11.00

Adress att skicka in betygskopia är: betyg-maspets@stockholm.se

Pink
0