Till innehåll på sidan

Elever / Föräldrar

Engelbrektsskolans föräldraförening är öppen för alla som har barn i skolan. Föräldrar från alla årskurser är varmt välkomna att bli medlemmar.

Medlemsavgiften används till att ge bidrag till behövande barn, ordna föreläsningar, informationsspridning och stötta elevaktiviteter och fritidsaktiviteter. Allt arbete är ideellt. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra. Vi hoppas du vill bidra till detta och bli medlem i föräldraföreningen! 

Engelbrektsskolans föräldraförening

https://engelbrektsskolan.stockholm.se/engelbrektsskolans-foraldraforening

 

 

 

 

 

Borttappat & upphittat

Ingress: 
Engelbrektsskolans föräldraförening är öppen för alla som har barn i skolan. Föräldrar från alla årskurser är varmt välkomna att bli medlemmar.