Elever / Föräldrar

Här hittar du som elev eller vårdnadshavare relevant information rörande den dagliga verksamheten på vår skola.

Du kan se hur dina möjligheter till inflytande över ditt lärande och din skolmiljö ser ut och vart du ska vända dig i frågor om din hälsa eller välbefinnande.

Du som är på väg ut ur grundskolan kan se hur du kan få kontakt med vår studie- och yrkesvägledare och du som är förälder hittar det mesta du behöver för att både kunna stötta ditt barn på olika sätt samt vara med och påverka skolans utveckling.

Vi har höga förväntningar på såväl elever som föräldrar eftersom vi dels tror att alla elever både vill och kan nå sina mål samt utveckla sitt lärande i ett livslångt perspektiv, dels är övertygade om att alla föräldrar alltid vill det bästa för sina barn.

Vi vet också att det ger goda resultat, i slutändan i form av avgångsbetyg från årskurs nio som hör till de bästa i staden.

Som elev och förälder hittar du här det mesta av vad Engelbrektsskolan erbjuder för att göra allt vi kan för att tillsammans med er göra den tioåriga resan, från förskoleklass till årskurs nio, i vår skola, så givande och trygg som möjligt.

Borttappat & upphittat ...

... kläder, skor, nycklar, väskor, kalsonger, strumpor etc.
Kvarglömda/upphittade artiklar förvaras nere på vaktmästeriet (direkt till vänster vid huvudentrén).
Kläder från idrottshallen hämtas varje torsdag och läggs på vaktmästeriet.
Ta gärna en extra koll, ni kanske kan hitta ett borttappad favorit tröja.
Kläderna ligger framme i en månadstid. Efter denna tid skänks de till läkare utan gränser.