F - 3

Stolta användare av lärplattor i våra klasser

Inspiration och arbetsglädje är en viktig del av vår verksamhet där elever ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi hjälper varje elev att hitta sitt sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån detta. Användningen av lärplattor är ett av våra verktyg.

Eleverna i årskurs F-3 tillhör en hemvist, A, B eller C. Fritidshemmet är integererat i skolans verksamhet, vilket innebär att fritidspedagogerna träffar eleverna både under skoltid och fritidstid.

 

Personal F-3 

AL F-3A AL-ledare: Viveca Westerfelt

FA Annica Dahlberg,

1A Carolina Ravelius, 2A Frida Öhman, 3A Viveca Westerfelt

Fritids: Danuta Kobialka Söderlund, Gita Kalantar, Julia Carlsson,  Elaine Ericson, Helene Strindlund, Jeff Ajani, Agneta Borgström, Terese Curbelo

RC Maria Åkerlund 

SVA Sofia Borgström

 

AL F-3B AL-ledare: Anders Hammar

FB Åsa Lööw

1B Johanna Söderstam, 2B Anders Hammar, 3B Josefina Modén, 3D Jasmine Lindholm

Fritids: Rikard Eriksson, Åse Jelassi, Emmalo Lundström, Lena Jakobsson, Frida Wahrby, Filip Wentz, Markus Norrström, Caroline Einarsson, Maryam Hajipour

RC Emelie Löwgren

 

AL F-3C AL-ledare: Kicki Sandström

FC: Kicki Sandström,

1C Ida Bergkvist, 2C Ing-Marie Lindahl, 3C Denice Ögren,

Fritids: Anna-Carin Borgström, Rosmary Janer, Johanna Jonsson, Linnea Hedman, Selma Khabthani, Anders Eriksson, Erik Wollin, Desirée Ivares Ösmark.

RC: Helena Oddsen

 

 

 

 

 

Dela: