Förvaltningsråd

Engelbrektsskolans förvaltningsråd är ett forum för både personal, elever och föräldrar.

Förvaltningsrådet träffas ca en gång per månad och tar då upp ärenden av övergripande karaktär, som berör större delar av skolans verksamhet.

Förvaltningsrådet hanterar aldrig ärenden som berör enskilda elever eller medarbetare.

I förvaltningsrådet sitter representanter för personalen, elevrådets (för årskurs 7-9) ordförande och sekreterare samt representanter för föräldraföreningens styrelse.
Rektor är ordförande och en skolassistent är ständig sekreterare.

I förvaltningsrådet möts de tre parter som är grunden för vår verksamhet: elever, personal och föräldrar. Här finns möjlighet att diskutera generella och viktiga skolutvecklingsfrågor ur alla tre perspektiven, så att alla parter är delaktiga och kan påverka inriktningen innan beslut fattas.

Förvaltningsrådet är dock inget beslutsforum inom ramen för stadens delegationsordning, utan fungerar i första hand som ett rådgivande organ.

Ett gott samarbete med föräldrar och elever är en viktig framgångsfaktor för alla skolor, så ur den aspekten är förvaltningsrådet en av Engelbrektsskolans värdefullaste mötesplatser.

Dela: