Fritidsklubben Poolhuset

VERKSAMHETER SOM POOLHUSGRUPPEN ERBJUDER

3:ANS FIK

På förmiddagarna finns 3:ANS FIK, för ungdomarna i åk 7-8-9.

Fiket erbjuder enklare förtäring av frukostkaraktär till självkostnadspris.

I fiket kan man sitta och plugga, spela spel eller bara hänga för att umgås.

Mellan kl 9.00-12.15 finns det alltid en vuxen i lokalen.

Under vissa tider arbetar skolvärdar i fiket.

 

RASTVERKSAMHET UTOMHUS

Under förmiddagarna finns David Eklind ute på skolgården. Han arbetar med att organisera aktiviteter under rasttiden. Förutom stöd i att hitta på aktiviteter kan man låna material för utomhuslek.

 

POOLHUSETS FRITIDSKLUBB

Fritidsklubben erbjuder elever från åk 4-6 omsorg efter skoldagens slut fram till kl. 17.00

På fritidsklubben går barn som föräldrar skrivit in och man betalar 200:- kr/ månad för vistelsen. Avgiften inkluderar mellanmål som serveras dagligen mellan 15.00-15.30.

På fritidsklubben kan man välja att delta i någon av de aktiviteter som ordnas av personalen.

Som oftast sker de organiserade aktiviteterna mellan kl. 15.30-16.30. Exempel på dessa aktiviteter kan vara, IT i någon form, idrott i idrottshallen, bakning, bild-och form, sällskapslekar.

Vill du skriva in ditt barn eller veta mer om verksamheten kan du kontakta skolan.

 

 

Dela: