Till innehåll på sidan

Historia och traditioner

Fyrtio elever i klassen

Engelbrektsskolan är en väl inarbetad skola med gamla traditioner och anor. Det nya folkskolepalatset, även kallad ”slottet”, invigdes den 29 januari 1902 av kung Oscar II. Skolan var dimensionerad för 2400 elever – i klasser med plats för 40 elever i varje.

Från 1915 och fram till 1940-talet fanns inom skolan friluftsklasser för barn med lungtuberkulos, där undervisningen till stor del bedrevs på skolans takterrass.
Under 30- och 40-talen fanns också en teknisk realskola inom Engelbrektsskolan.

Från slutet av 1960–talet till 1983 var Operans balettklasser knutna till Engelbrektsskolan och hade undervisning dagtid med efterföljande träningspass och framträdande på Operan.

Hösten 1969 infördes i Engelbrektsskolan den första förberedelseklassen i landet. I dessa klasser gick ett tiotal invandrarelever och lärde sig svenska mellan en och fyra terminer.
Sedan 2007 har dessa klasser upphört. Skolan har modersmålsundervisning  i ett fyrtiotal olika språk.

1991 överfördes fritidsverksamheten till skolan och 1993 tillkom sexårsverksamheten, numera kallad förskoleklass.

I dag är Engelbrektsskolan en skola i utveckling, som når de nationella målen med mycket goda marginaler. Skolan har för närvarande drygt 1000 elever, från Förskoleklass till och med årskurs 9.

 

 

Dela:
Kategorier: