Till innehåll på sidan

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av att rekrytera duktiga medarbetare och de vakanser vi har just nu kan du se på stadens webbplats Jobb i stan. Du kan dock alltid göra en intresseanmälan om du tycker att du vill vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Nedan hittar du en beskrivning av hur vår arbetsplats fungerar idag och vilka krav vi ställer på dig om du vill söka dig till oss, samt kontaktuppgifter om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse för att jobba hos oss i framtiden.

Platsbeskrivning
 

Vår skola är én centralt belägen grundskola på Östermalm i Stockholm.
Läget med närhet till natur och kultur gör skolan mycket attraktiv. På kort avstånd från skolan finns Lill-Jansskogen och Östermalms idrottsplats med utmärkta möjligheter till rekreation och friluftsliv samt verklighetsförankrad pedagogik.

Engelbrektsskolan är en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9. Integrerat i skolan finns fritidshem för elever i årskurs F-3. Fritidsklubb bedrivs på eftermiddagarna för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 har rastverksamhet fram till och med lunch.

I förskoleklassen arbetar vi med språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle, skapande och estetiska uttrycksformer samt lekar, fysiska aktiviteter och daglig utevistelse. Vi förbereder barnen och skapar goda förutsättningar inför årskurs 1 och till ett livslångt lärande.

I årskurs 7-9 finns utöver detta även profilundervisning i Bild-Film-Design, Pop och Rock samt Friidrott. Den senare i samarbete med Spårvägens FK. Dessutom har vi i årskurs 7-9 Matematik-No-Teknik som profil i egen regi, men med olika samarbetspartners som t.ex. Vetenskapens hus. Fotbollsprofilen drivs i samarbete med Djurgården Fotboll sedan 2005.

Eleverna grupperas åldershomogent i klasser och grundtanken vid fördelning av resurser är ett inkluderande arbetssätt.
Det innebär att vi strävar mot att anpassa verksamheten så att samtliga elever får möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov.

Skolan har ett elevhälsoteam, (RC) som består av speciallärare, specialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt skolledare för respektive åldrar.

Elevråd finns för elever i årskurs 7-9 respektive årskurs F-3 och 4-6.

Elever, föräldrar och personal inom skolan ska uppleva att verksamheten är meningsfull och att den leder till en positiv utveckling på flera plan. Vi ska se och förstå både oss själva och andra människor samt visa respekt för människors egenvärde. Vi ska värna om vår gemensamma yttre och inre miljö.

Vi har höga förväntningar och krav på utbildning med kvalitet. Lärandet ska ske med eleven i centrum utgående från en plattform bestående av de fyra grundstenarna ”Tradition & Värdegrund”, ”Trygghet & Studiero”, ”Ansvar & Inflytande” samt ” Lärande & Profiler” – med sikte på visionen ”En skola i världsklass, med eleven i centrum – där alla når sina mål och vill fortsätta lära sig för livet”.

Krav

Vi söker dig som är behörig lärare, fritidspedagog eller barnskötare, gärna med några års erfarenhet. Du har ett stort engagemang i dina elever och är väl medveten om skolans uppdrag.
Vi fäster stor vikt vid social kompetens och intresset av att arbeta med barn och ungdomar. Kvaliteten på undervisning och ledarskap ska vara högt.

I alla pedagogtjänster ingår mentorskap, som du oftast delar med en kollega.
Du samarbetar på en skola som har som mål att ge eleverna både trygghet och goda kunskaper.

För oss är det viktigt med eleven i centrum, vilket medför ett elevaktivt arbetssätt.
Personlig lämplighet är av största vikt och dokumenterat goda IT-kunskaper värdesätter vi högt.

Kontaktpersoner

Eva Widgren Uman, biträdande rektor 7-9
eva.widgren.uman@edu.stockholm.se

Birgit Niklasson, biträdande rektor 4-6
birgit.niklasson@edu.stockholm.se

 

Sofia Blomqvist, biträdande rektor F-3, Fritidshem

sofia.margaretha.blomqvist@edu.stockholm.se

 

Tomas Hultquist, rektor
tomas.hultquist@ edu.stockholm.se

 

Fackliga representanter

Maria Panayatoff, Lärarförbundet
maria.panayatoff@stockholm.se

 

Maria  Odia LR

maria.odia@edu.stockholm.se

 

Intresseanmälan
Engelbrektsskolan, Valhallavägen 76, 114 27 Stockholm
engelbrektsskolan@stockholm.se

Lämna referenser och löneanspråk.

Övriga länkar:

Jobba i Stan

 

 

 

Dela:
Kategorier: