Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 5

  • Skolläkare

    Skolläkare kommer till skolan på vissa tider.

    Bokning görs via skolköterskorna.

     

  • Elever / Föräldrar

    Medlemsavgiften används till att ge bidrag till behövande barn, ordna föreläsningar, informationsspridning och stötta elevaktiviteter och fritidsaktiviteter. Allt arbete är ideellt. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra.