Nytt från Matte/NO

Profilgruppen i Matte/No har haft kemi och undersökt olika ämnens löslighet. Vi har använd olika indikatorer för att påvisa att reaktioner har skett. Här på bilden undersöker eleverna vad som händer om de blåser ned utandningsluft i en vattenlösning med BTB. Samma försök gjordes med olika gaser. Vad tror du händer om man blåser ned Kvävgas?

Dela:
Kategorier: