Om skolan

Det här är vi

Vår skola är en centralt belägen grundskola på Östermalm i Stockholm. Vi anser att lärandet ska ske med eleven i centrum där ledorden är kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.

 • Engelbrektsskolan är en grundskola F-9
 • Förväntningarna är höga på att alla elever ska nå goda resultat och utveckla sin potential. Verksamheten bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero
 • Vi har ett elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolpsykolog, två skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt skolledare för respektive åldrar.
 • Skolan har ett resurscentrum bestående av specialpedagoger och speciallärare för elever i behov av särskilt stöd.
 • Vi har flertalet profiler som våra elever i årskurs 4-9 väljer bland:
 1. Matematik/NO i samarbete med bland annat Vetenskapens hus
 2. Spetsutbildning i Matematik från årskurs 7 enligt Skolverkets beslut
 3. Fotbollsprofil i samarbete med Djurgårdens IF
 4. Pop- och rockprofil i samarbete med Kungliga Musikhögskolan samt Kulturskolan
 5. Idrott-/Friidrottprofil i samarbete med Spårvägens IP
 6. SO-profil i samarbete med bland annat Utrikespolitiska institutet
 7. Bild/Film/Design
 • Fritidshem för elever i årskurs F-3
 • Fritidsklubb finns på eftermiddagarna för årskurs 4-6 och rastverksamhet för årskurs 7-9 fram till och med lunch
Kategorier:

Årskurs 4 - 6

Det bästa med skolan är...

Vad svarar elever på frågan om vad de tycker är bäst med vår skola? Vad är de mest stolta över?

-Profilerna! svarar Nathalie, Felicia, Otto och Olle.

Vaktmästeriet

Skolans vaktmästare Milton och Artur välkomnar personal och elever till vaktmästeriet!

Vaktmästeriet nås på telefon:  

Artur Melander  08- 508 45 457

Stolta anor i ny skrud

Efter att ha varit evakuerad under två läsår återinvigdes ”Nya Engelbrektsskolan” hösten 2013.
Vi är därmed tillbaka i stans finaste skola. Engelbrektsskolan har stolta anor som sträcker sig ända till 1902, då skolan stod färdig.

Nyheter

Prisbelönad konst på vår skolgård!

Under festliga former delade "Stockholm konst" ut stans finaste utmärkelser för offentlig konst måndagen 25 november. Till Årets en procentare utsågs Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt på exploateringskontoret.

Tillgänglighet

Engelbrektsskolan är tillgänglighetsanpassad enligt nivå 3. Det innebär att skolans samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.  Skolan är utrustad med hiss och RWC (toalett för rörelsehindrad).

Om du som ska besöka skolan vill veta mer om hur Engelbrektsskolan är tillgänglighetsanpassad, vänligen kontakta intendenten Kathy Fathi 08-508 45 411.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Tillganglighet/