Till innehåll på sidan

Om skolan

Det här är vi

Vår skola är en centralt belägen grundskola på Östermalm i Stockholm. Vi anser att lärandet ska ske med eleven i centrum där ledorden är kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.

  • Engelbrektsskolan är en grundskola F-9
  • Förväntningarna är höga på att alla elever ska nå goda resultat och utveckla sin potential. Verksamheten bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero
  • Vi har ett elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolpsykolog, två skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt skolledare för respektive åldrar.
  • Skolan har ett resurscentrum bestående av specialpedagoger och speciallärare för elever i behov av särskilt stöd.
  • Vi har flertalet profiler som våra elever i årskurs 4-9 väljer bland.
  • Fritidshem för elever i årskurs F-3
  • Fritidsklubb finns på eftermiddagarna för årskurs 4-6 och rastverksamhet för årskurs 7-9 fram till och med lunch
Kategorier: