Pop/Rock årskurs 7-9

Music can change the world because it can change people

Bono

Ämnet Musik har en stor plats i dagens samhälle, speciellt bland barn och ungdomar. Musik är ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans mellan individer och kulturer. Samtidigt kan musiken verka för bättre samverkan mellan skola och samhälle. Pop och rock i profilnamnet syftar till att undervisningen främst sker i ”rockgrupper”, med fokus på musik inom pop- och rockgenren. Hos oss får ungdomar som spelar instrument fördjupa sin erfarenhet av att spela i grupp - ensemblespel. Vi har fullt utrustade och nyrenoverade salar för ensemblespel.

Syfte och mål
    •    Musicerande och musikskapande
    •    Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
    •    Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
    •    Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
    •    Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
    •    Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Musikens verktyg
    •    Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
    •    Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
    •    Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
    •    Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musikens sammanhang och funktioner
    •    Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.
    •    Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
    •    Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
    •    Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
    •    Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Innehåll och arbetssätt
Under åren som musikprofilelev på Engelbrektsskolan erbjuds flera olika musikaliska upplevelser med avstamp i ensemblespel och pop- och rockkulturen. Under varje årskurs kommer eleverna genomföra flera offentliga uppträdanden. Det kan ske på olika sätt i form av skolturné i Stockholm, kvällskonserter, lunchkonserter, körkonserter för att nämna några. Andra exempel på vad vi gör är skivinspelningar och konsertbesök. Eleven fördjupar sig även i musikhistoria inom exempelvis folkmusik, konstmusik, jazz- och bluesmusik. Vi ger eleverna musikteoretiska grunder inför fortsatta musikaliska studier. Vi är noga med att lyfta lika mycket kvinnliga kompositörer och artister som manliga. Vi arbetar även med ledarskap inom profilen - alla ska under ett läsår haft rollen som Kapellmästare, och därigenom tagit ansvar för sin grupp. Engelbrektsskolans Pop & Rockprofil innehåller inga extra kostnader för instrumentfördjupning; profilen ger eleverna två lärare i halvklass två gånger i veckan utöver den vanliga musikundervisningen, avancerad musikteori som krävs för att klara intagningsproven till de mest populära gymnasieskolorna med musikprofil (tex. Rytmus) och instrumentfördjupning i små grupper.

Vi anser att Engelbrektsskolan har en av Stockholms bästa och mest omfattande musikprofiler på grundskolenivå.

 

Genom profiltidens fördjupning i ämnet musik ska eleverna utifrån Lgr 11 sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
    •    spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
    •    skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
    •    analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ansökan och antagning
De instrument som vi gör antagning på är sång, gitarr, bas, piano och trummor. Antagning kan även göras på andra instrument ifall bedömningen görs att man kan delta i ensemblespelet fullt ut.
Man blir antagen till profilen efter genomgången och godkänd färdighetsmätning. Bedömningen görs endast efter musikalisk bredd och färdighet. Färdighetsmätningen äger rum i mars och besked fås efter någon vecka.

 

Färdighetsmätningen går till på följande sätt:

Söker man sång ska man förbereda en egen låt samt Idas sommarvisa. Dessutom tillkommer gehör och rytmikmoment, dessa går inte att förbereda sig på.
Söker man gitarr ska man spela en egen vald låt. Dessutom tillkommer gehör och rytmikmoment, dessa går inte att förbereda sig på.
Söker man bas ska man spela en egen val basgång. Dessutom tillkommer gehör och rytmikmoment, dessa går inte att förbereda sig på.
Söker man piano ska man spela en egen vald låt/stycke. Dessutom tillkommer gehör och rytmikmoment, dessa går inte att förbereda sig på.
Söker man trummor ska man spela tillsammans med de som genomför färdighetsmätningen. Dessutom tillkommer gehör och alternativa rytmikmoment, dessa går inte att förbereda sig på.

 

Skolan stöder sig på skolverkets PM om antagningsvillkor från 2005-05-31. ”i de fall en utbildning kväver att de sökande har speciella färdigheter i idrott eller estetiska ämnen, såsom exempelvis musik och dans, bör hänsyn kunna tas till färdighetsprov. Inga andra principer för urval får användas än färdighetsprov i det sökta ämnet” (Skolverket 2005).
Instrumentfördjupning

För att ytterligare höja nivån på den musikaliska utbildningen så ger vi instrumentfördjupning för profilens elever. Man fördjupar sig i instrumentet man sökte in på - gitarr, bas, trummor, sång och piano och får sedan 30 minuter instrumentfördjupningstid varje vecka.

Timplan:

2 x 55 min/vecka, ensemblespel

40 min/vecka, musikteori/musikhistoria

30 min/vecka, fördjupning (instrumentundervisning)

40 min/vecka, körsång/extra fördjupning inför intagningsprov (År 9)

 

 

Dela:
Kategorier: