Profiler på skolan

Vilken profil passar dig?

Inför fjärde och sjunde klass kan intresserade elever söka någon av våra Profiler/Elevens val. Profilerna ger chans att utvecklas både praktiskt och teoretiskt inom ämnet.

Inför läsåret 2016-2017 finns följande val i årskurs 4:

Matematik/NO
SO
Bild/Film/Design
Pop/Rock/Dans
Fotboll
Idrott/Friidrott

Inför sjunde klass erbjuder vi:

Matematik/NO
Internationalisering
Pop/Rock/Dans
Bild/Film/Design
Fotboll
Friidrott

Matematik/NO, årskurs 4-9
Matematik/NO-profilen ger eleverna möjlighet till fördjupning, kluriga uppgifter och laborationer som ger mer utmaningar. Undervisningen blir extra inspirerande tack vare externa kontakter som studiebesök, exkursioner och föreläsningar utanför skolan. Vi programmerar, deltar i First Lego League och tävlingar inom Matematik och NO.
De elever som vill och har förutsättningar kan påbörja sin gymnasieutbildning inom matematik redan under grundskoletiden genom vårt samarbete med Norra Reals gymnasium.

SO/Internationalisering, årskurs 4-9
Utanför din dörr finns resten av världen, redo att upptäckas. Så vad väntar du på? 
I profilen arbetar vi med de olika samhällsorienterande ämnena och fördjupar oss i frågor om vad det innebär att vara människa i en globaliserad värld.Information söker vi genom olika källor som både granskas och värderas. Frågor om hållbar utveckling har också en given plats i innehållet.
Teoretiska studier varvas med studiebesök och föreläsningar. I årskurs 9 planeras ett utlandsbesök.

Pop/Rock/Dans, årskurs 4-6
Här sätter vi fullt fokus på musik, rytm och dans. Profilen ger eleven goda grunder för att själv spela, sjunga och skapa musik. Ibland arbetar vi projektinriktat, vilket till exempel kan leda fram till en föreställning.
Musiken ger en bred musikalisk grund, rytmiken ger ökad rums- tids- och kroppsuppfattning och bättre koncentrationsförmåga. Dansen är inriktad mot grunderna i dans och rörelse.

Pop/Rock/Dans, årskurs 7-9
Pop- och rockprofilen fokuserar på att spela i rock- eller popgrupp. Grupperna består för det mesta av 6-8 personer.
Vi arbetar mest projektinriktat mot ett mål som lever och lärare sätter tillsammans. Det kan vara en konsert, turné eller skivinspelning. Vi ger också instrumentalundervisning på instrumeneten gitarr, bas, piano, trummor och sång.

Bild/Film/Design, årskurs 4-9
Vi hämtar inspiration och kunskap genom att besöka museer och företag, till exempel tidningstryckeri, men också genom att ta emot besök av författare och andra intressanta personer.
Varje termin har vi en skapande aktivitet där vi till exempel producerar en webbtidning, en teaterföreställning, konst eller film.

Fotboll, årskurs 4-9
Fotbollsprofilen ger en allsidig och individanpassad fotbollsutbildning. Vi varvar teori och praktik med hjälp av kunniga instruktörer från Djurgårdens IF. Utbildningens höga kvalitet bekräftas av att vi är certifierade av Stockholm fotbollförbund.
Teknik- och spelträningen, i kombination med kunskap om bland annat kost samt vikten av samarbete och laganda, ger goda grunder för en stark utveckling och ökat självförtroende. Träningen resulterar i många duktiga fotbollsspelare; de senaste åren har vi spelare med i landslagen för flera årskullar.

Idrott/Friidrott, årskurs 4-9
Elevernas kunskap och talang i friidrott utvecklas och självkänslan stärks genom trygghet och delaktighet i gruppen. Vi ger en helhetsbild av vad god hälsa innebär – med en balans mellan träning, kost och vila.
Eleverna får lära sig att ta ansvar för både sin träning och sina studier. Friidrottsträningen sker i samarbete med Spårvägens FK. Föreningen erbjuder utbildade tränare med lång friidrottserfarenhet.

 

 

Kategorier:

Pop/Rock årskurs 4-6

There is only one of you in all time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and it will be lost. Martha Graham
 

Matte/NO årskurs 7-9

Är du intresserad av Matematik och NO-ämnen?

Engelbrektsskolan erbjuder dig som är intresserad av matematik, biologi, fysik och kemi en spännande och utvecklande undervisning årskurs 7-9.

Friidrott årskurs 7-9

Friidrottsprofilen, årskurs 7-9
i samarbete med Spårvägens FK

Framgångarna för svensk friidrott på de stora internationella mästerskapen har medfört ett stort intresse bland barn och ungdomar att börja friidrotta.

Bild/Film/Design årskurs 7-9

Den här profilen passar dig som vill ha mer kultur och kreativitet på schemat och fördjupa dig i ämnet bild och slöjd.