Resurscentrum

Elever i behov av särskit stöd har möjlighet att få hjälp av någon av våra specialpedagoger.

Vanligtvis har lärare gjort en pedagogisk utredning och den ligger till grund för ett åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet finns beskrivet på vilket sätt eleven kan få hjälp och stöd. En stor det av stödet ges inom den ordinarie undervisningen men vid vissa tillfällen får eleven träffa specialpedagogen.

Resurscentrum (RC) är ett samlingsnamn för specialpedagogerna.
Lena Eliasson och Eva Skoglund arbetar med de yngsta eleverna.
Där finns även elevassistenter som stöd till elever. 
Årskurs 4-9 får stöd och hjälp av bland andra Fjóla Ingolfsdottir, Stefan Hjertman och Mikael Aldrin Nilsson.
Även i de högre årskurserna finns tillgång till elevassistenter.

 

 

Dela:
Kategorier: