Arbetslag

ARBETSLAG
Här hittar du en kort presentation av de personer som ingår i Engelbrektsskolans olika arbetslag, samt vilket mentorsuppdrag de har. Mentor kontaktar du med alla frågor, synpunkter eller bekymmer som berör ditt barns skolgång på något sätt – kort sagt är mentorn den naturliga länken mellan hem och skola. Har du funderingar som berör någon annan av ditt barns pedagoger eller t ex någon i elevhälsoteamet kan du givetvis ta direktkontakt, men oftast är det bästa att prata med mentorn först.
Vi lämnar som princip inte ut några telefonnummer till våra pedagoger, utan hänvisar i första hand till deras mailadresser (fornamn.efternamn@stockholm.se) – av respekt för deras arbetstider och personliga integritet.