Skolledning

Skolledningen kontaktar du när dina frågor, synpunkter eller bekymmer inte bara berör ditt barn eller barns mentor eller övriga pedagoger. Det kan handla om något av mer övergripande karaktär eller av så allvarlig natur att en skolledare kan behöva fatta beslut i någon form.
 

De biträdande rektorerna och administrativ chef har ett verksamhetsansvar för olika delar av vår organisation och är oftast den både naturligaste och bästa vägen att kontakta skolledningen.
 

Rektor har ett ansvar för all verksamhet och är oftast delaktig i beslut eller information som ges på delegation av övriga skolledningen, om det inte är fråga om ärenden som bara rektor får fatta beslut i.

 

 

Antal: 7