Skolsköterska

Hej!

Vi heter Eva och Annika och är skolsköterskor på Engelbrektsskolan. Vi deltar i elevhälsoarbetet tillsammans med övriga i skolans elevhälsoteam. Våra främsta arbetsuppgifter består av förebyggande hälsovård, hälsofrämjande arbete samt utför enklare sjukvårdsinsatser. 

Förutom att ta emot elever på mottagningen genomför vi årskursbundna hälsobesök då vi kontrollerar syn, längd, vikt och rygg. Dessutom utför vi också vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet, har samtal, ger hälsoupplysningar och har skolläkarmottagning. Skolläkaren finns på plats en gång i veckan. Vid behov förmedlar vi kontakt med skolläkare, övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst mm.

 

Skolsköterskan Eva Dahlgren-Lindén har huvudansvar för mellanstadiet samt årskurs 9

eva.dahlgren-linden@stockholm.se
Telefon:08 508 45 431

 

Annika Westerlund har huvudansvar för lågstadiet + åk 7 och 8

annika.westerlund@stockholm.se
Telefon:08-50845474

 

Väl mött!

 

Dela:
Kategorier: