Studie- och yrkesvägledning/SYV

Hej!
Jag heter Pär Arvidsson och är skolans studie- och yrkesvägledare (SYV).
Har du som elev frågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier här och nu är du alltid välkommen att ta kontakt med mig.

Inför valet till gymnasiet får eleverna information i klasserna och föräldrar i år nio bjuds in till informationsmöte under höstterminen. Som ett stöd i valprocessen erbjuds alla elever i år nio enskild vägledning som är ett samtal som utgår ifrån elevens frågeställningar och behov.  
På vårterminen i år åtta har eleverna två veckors PRAO. Eleverna får själva söka sina PRAO-platser, skolan har inte tillgång till några egna praoplatser men vi stöttar och hjälper självklart de elever som har svårt att hitta en praoplats på egen hand.

Välkommen!
Pär

par.arvidsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 45 427

 

Dela: